ZWROTY I REKLAMACJE

INFORMACJE O ZWROCIE TOWARU/ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1.Prawo odstąpienia od umowy.

1.Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas - sklep internetowy PanKrolik.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysłać pismo pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pankrolik.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny).

4.Mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Niniejszy wzór znajdziecie Państwo także na naszej stronie internetowej pod linkiem KLIKNIJ TUTAJ

6.Możecie Państwo samodzielnie napisać oświadczenie odstąpienia od umowy wraz z nazwą produktu i numerem konta na które mamy dokonać zwrotu.

7.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

1.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, kosztów usługi ozdobnego pakowania na prezent, oraz sytuacji tylko częściowego zwrotu zakupionych towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Sklep internetowy PanKrolik.pl REGNUM, ul. Staniewicka14, 03-310 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Częściowe odstąpienie od umowy

1.Mają Państwo możliwość także do częściowego odstąpienia od umowy.

2.Terminy do częściowego odstąpienia od umowy, obowiązują takie same jak przy całkowitym odstąpienia od umowy.

3.W przypadku kiedy zwrot części zakupionych towarów spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania rabatu lub „darmowej dostawy” nie zostanie osiągnięty, powinni Państwo mieć świadomoś ćutraty przyznanego wcześniej rabatu i/lub „darmowej dostawy”

4.Otrzymają Państwo zwrot jedynie części kosztów dostawy rzeczy pozostającej w związku przyczynowym z rzeczami objętymi odstąpieniem od umowy. Oznacza to,że wsytuacji kiedy zamawiacie Państwo kilka rzeczy, lecz koszty dostawy byłyby takie same,niezależnie od tego, czy umowa obejmowałaby wszystkie, część lub tylko jedną z rzeczy, to nie otrzymacie Państwo zwrotu żadnej części poniesionych kosztów dostawy. Objęcie zamówieniem danej rzeczy było bowiem bez znaczenia dla wysokości kosztów dostawy.

4. Pozostałe informacje

1.W sytuacji odstąpienia od umowy lub częściowego odstąpienia od umowy gdzie ilość zwracanych towarów jest większa lub równa połowie zamówienia, prosimy także o zwrot otrzymanego od nas upominku(gratisu).

2.W przypadku braku zwrotu upominku(gratisu), od kwoty należnego Państwu zwrotu zostanie odliczona jego wartość rynkowa.

3.Prosimy pamiętać o należytym zabezpieczeniu zwracanych towarów i odsyłanie towarów w oryginalnych opakowaniach producenckich.

REKLAMACJE1. Jeśli stwierdzą Państwo że zakupiony u nas towar posiada wadę będącą podstawą do reklamacji, prosimy o zgłoszenie reklamacji na adres: kontakt@pankrolik.pl

Takie zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane jak:

  • Imię i Nazwisko
  • Numer zamówienia
  • Nazwa produktu reklamowanego i rodzaj wady


2. Możecie Państwo skorzystać również z Formularza reklamacji zaznaczając właściwe pozycje i wypełniając odpowiednie pola.

Formularz dostępny jest pod linkiem KLIKNIJ TUTAJ

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego postępowania.